top of page

Het openen en sluiten van elk elektrisch apparaat genereert verschillende verschijnselen in functie van de betrokken parameters: type belasting, aangesloten tandwielen (kabels, schermen, enz.), gedrag van de contacten van bedieningsapparaten, zowel elektromechanisch als elektrisch. De aldus gegenereerde overspanningen moeten door geschikte apparaten worden onderdrukt. Om een idee te geven van deze verschijnselen willen we drie diagrammen laten zien (zie hieronder) die de “ruis” reproduceren die wordt gegenereerd door het stoppen van de inductieve belasting.

 

Elke belasting vertegenwoordigt in werkelijkheid een combinatie van factoren zoals impedantie, capacitieve belasting, inductieve belasting, type ingang, thermische variaties enz., die de variabelen bepaalt waarmee we rekening moeten houden bij de keuze van de meest geschikte transiënte spanningsonderdrukker, in staat om storingen of directe vernieling van het aangesloten apparaat te voorkomen. De onderdrukking, die op verschillende niveaus kan werken, wordt verkregen met behulp van een module die parallel aan de inductieve belasting is gemonteerd. Deze module moet twee functies vervullen: het elimineren van de spanningsstijging en het zo snel mogelijk ontladen van de geaccumuleerde magnetische energie. Een ander belangrijk element waarmee we rekening moeten houden is dat het onderdrukkingsapparaat zelf geen ruis mag genereren of op enigerlei wijze de normale functionaliteit van het circuit dat erop is aangesloten, mag wijzigen.

 

De positionering van de suppressormodule is een andere belangrijke factor waarmee we rekening moeten houden. In feite zou de beste oplossing zijn om de onderdrukker zo dicht mogelijk bij de bron van het geluid zelf te monteren, om te voorkomen dat andere apparaten bij het fenomeen betrokken worden (kabels bijvoorbeeld). Het gebruik van diodes is met name geschikt voor de dumpstroomcircuits, het gebruik van een combinatie weerstand-condensator (RC) voor wisselstroom, terwijl varistoren effectief zijn in beide typen circuits. Daarnaast heeft DETAS gecombineerde apparaten RC + Varistors ontwikkeld om in verschillende gevallen de beste resultaten te bereiken. Dankzij de ruime keuze van DETAS kunt u zeker het type ontstoringsapparaat vinden dat geschikt is voor uw toepassing. Tenslotte staat de technische afdeling van DETAS tot uw beschikking voor verdere en meer gedetailleerde informatie over het meest correcte gebruik en effectieve gebruik van haar transiënte spanningsonderdrukkers.

Antistoringsfilters
Producten
STF

STF

Categorie:

Driefase

Merk:

DETAS

STM

STM

Categorie:

Driefase

Merk:

DETAS

CL

CL

Categorie:

Driefase

Merk:

DETAS

CU

CU

Categorie:

Driefase

Merk:

DETAS

PA

PA

Categorie:

Driefase

Merk:

DETAS

UNI

UNI

Categorie:

Eenfase

Merk:

DETAS

bottom of page