top of page

Allereerst is het belangrijk te weten wat AC en DC betekenen.  AC staat voor “Alternating current” ofwel wisselstroom. DC staat daarentegen voor “direct current” ofwel gelijkstroom.

In de elektronica is een voeding het onderdeel van een apparaat of schakeling dat zorg draagt voor de benodigde spanningen en stromen. De voeding zet daartoe de elektrische energie van de beschikbare energiebron, meestal het lichtnet of een batterij of accu, om in een energievorm met een spanning en frequentie die geschikt zijn voor het betrokken apparaat. In veel gevallen is stabilisatie van de geleverde spanning(en) een van de belangrijkste taken van de voeding. Soms is de voeding uitgevoerd als aparte eenheid, al dan niet met het te voeden apparaat samengebouwd.

Veel schakelingen stellen welbepaalde eisen aan de spanning waarmee ze gevoed worden, of vereisen verschillende al dan niet gestabiliseerde spanningen om goed te functioneren. Meestal zal de voeding de wisselspanning van het lichtnet omvormen naar een of meer gelijkspanningen of wisselspanningen, vaak lager in waarde, maar ook wel hoger, zoals in een televisietoestel met een conventionele beeldbuis die een spanning van 25 kV of hoger nodig heeft. Soms is een gelijkspanningsbron aanwezig en moet deze omgevormd worden naar een andere waarde (bijvoorbeeld voor een autoradio).

GSA SWP320

GSA SWP320

Categorie: 

Driefasig

Subcategorie:

80 mm breed

DETAS

Merk:

GSA SWP310

GSA SWP310

Categorie: 

Driefasig

Subcategorie:

3 fasen 340 -550VAC 24 VDC -240W 2 fasen 340-550 VAC 24VDC - 168W

DETAS

Merk:

GSA SWP340

GSA SWP340

Categorie: 

Driefasig

Subcategorie:

110 mm breed

DETAS

Merk:

GSA SWP205

GSA SWP205

Categorie: 

Enkel-twee fasig

Subcategorie:

5A - 120W

DETAS

Merk:

GSA SWP05

GSA SWP05

Categorie: 

Enkelfasig

Subcategorie:

24 VDC 5A / 12VDC 10A - 120W

DETAS

Merk:

GSA SWNP03

GSA SWNP03

Categorie: 

Enkelfasig

Subcategorie:

3A - 75 W

DETAS

Merk:

GSA SWNP02

GSA SWNP02

Categorie: 

Enkelfasig

Subcategorie:

2A - 48 W

DETAS

Merk:

GSA SW10P

GSA SW10P

Categorie: 

Enkelfasig

Subcategorie:

24VDC 10A/48VDC 5A - 240W

DETAS

Merk:

GSA SWP20

GSA SWP20

Categorie: 

Enkelfasig

Subcategorie:

24VDC 20A/48VDC 10A - 480W

DETAS

Merk:

GSA SWNP05

GSA SWNP05

Categorie: 

Enkelfasig

Subcategorie:

5A - 120W

DETAS

Merk:

bottom of page